Δίνουμε στην ελιά Καλαμών την ποιότητα που αξίζει από τη φύση της

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ
ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ

Kοντά στον παραγωγό, με συμβουλές για τη συγκομιδή, τη διαλογή, τη ζύμωση, τη συντήρηση της ελιάς και την ορθή διαχείριση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Το Κέντρο Ποιότητας της Ελιάς δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τον παραγωγό να λύσει όλα τα ποιοτικά προβλήματα που παρουσιάζονται σε όλα τα στάδια της παραγωγής Ελιάς Καλαμών, ιδιαίτερα κατά το κρίσιμο στάδιο της ζύμωσης.

Η Ελιά Καλαμών, η πιο αναγνωρίσιμη παγκοσμίως επιτραπέζια ποικιλία ελιάς, με τεράστια δυναμική στις ξένες αγορές, απαιτείται να φτάνει στον τελικό καταναλωτή σε άριστη ποιότητα.

Υποχρέωση και σκοπός του κέντρου μας λοιπόν είναι η διασφάλιση της ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, ένα Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας συστήνεται με όραμα και στόχο να παρεμβαίνει και να καθοδηγεί τον παραγωγό με σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές. Ώστε αυτός να παράγει ένα άριστο προϊόν, χωρίς ελαττώματα, αστοχίες ή φύρες, επιτυγχάνοντας μειωμένο κόστος παραγωγής και αυξημένη κερδοφορία.

Οι ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες και το ιδιαίτερο μικροκλίμα της χώρας μας δίνουν στην ελληνική ελιά, ιδιαίτερα ποιοτικά και γευστικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου εξαιρετική εμπορευσιμότητα.

Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα αυτά δεν διασφαλίζουν από μόνα τους την άρτια ποιότητα της ελιάς, ιδιαίτερα μάλιστα όσο συντρέχουν κι άλλοι παράγοντες υποβάθμισης αυτής, όπως η κλιματική αλλαγή και η εφαρμογή κακών πρακτικών. Εδώ ακριβώς είναι που εντοπίζεται και η ανάγκη και η σημασία της παρέμβασης ενός κέντρου σαν το δικό μας, ώστε με όπλο τις πρακτικές πρόληψης να μπορούν να αντιμετωπιστούν οριστικά οι προκλήσεις.

ΠΟY ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ

Ενα εξειδικευμένο «συνεργείο» ορθών πρακτικών, δίπλα στον παραγωγό!

Η επιστημονική μας ομάδα έχει την επιβεβλημένη τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να παρέχει σε κάθε παραγωγό ελιάς Καλαμών τις πλέον σύγχρονες και δοκιμασμένες μεθόδους ορθολογικής διαχείρισης της σοδειάς του, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της ποιότητάς της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

 • Στην εξυγίανση, τη βελτιστοποίηση και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Στη συγκομιδή και την αξιολόγηση του καρπού, πριν, κατά και μετά τη συλλογή.
 • Στο κρίσιμο στάδιο της ζύμωσης και της συντήρησης, με συνεχή παρακολούθηση, υποστήριξη και καθοδήγηση, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε χρονιάς.
Η Φιλοσοφία μας αποτυπώνεται στα εξής σημεία:
 • Έγκαιρη πρόληψη παρά εκ των υστέρων θεραπεία.
 • Βελτιστοποίηση της ποιότητας με εξατομικευμένη προσέγγιση ανάλογη των αναγκών κάθε παραγωγού.
 • Καταγραφή και εξασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος με φύλλο τεχνικών προδιαγραφών.
 • Αύξηση της εμπορικότητας και της κερδοφορίας του παραγωγού, μέσω της υπεραξίας που μόνο ένα σταθερά ποιοτικό και ασφαλές προϊόν μπορεί να αποδώσει.

ΓΙΑΤΙ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ;

Γιατί θεωρούμε πως η ανάπτυξή της αποτελεί στρατηγική ευκαιρία για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Γιατί πιστεύουμε ότι σαν προϊόν αξίζει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων και τις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Γιατί τη γνωρίζουμε πιο καλά από τον οποιονδήποτε. Είναι η δική μας Ελιά. Γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτόν τον τόπο ταυτίζοντας τη ζωή μας μαζί της, μαθαίνοντας τις ανάγκες της μέσα από σκληρή δουλειά και συνεχή μελέτη.

Οι άνθρωποι μας και οι δομές μας είναι η εγγύηση μας!

Για την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών μας, το κέντρο μας στεγάζεται σε σύγχρονους χώρους και δομείται από:

Τμήμα Διοίκησης αποτελούμενο από διακεκριμένα στελέχη με μακρά και ευρεία εμπειρία στην έγκυρη, ασφαλή διοίκηση.

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου Έρευνας και Τεχνολογίας στελεχωμένο με έμπειρους μεταπτυχιακούς χημικούς και γεωπόνους, εξειδικευμένους στα προϊόντα ελιάς και τις σύγχρονες επιστημονικές πρακτικές.

Τμήμα Marketing με διακεκριμένα στελέχη που πρωταγωνιστούν στο χώρο των πωλήσεων χάρη στις ικανότητες και την μακρά εμπειρία τους.

Τμήμα Επικοινωνίας και Γραμματειακής Υποστήριξης, άρτια στελεχωμένο με συνεργάτες ανώτερης εκπαίδευσης, ικανούς να δίνουν προστιθέμενη αξία σε κάθε επαφή μας με τον πελάτη.

Για τους παραπάνω λόγους μπορούμε με υπευθυνότητα να υποσχεθούμε ένα προϊόν εμπορικά ανταγωνιστικό και ποιοτικά ασυναγώνιστο, που θα διατηρεί ακέραια τα εξαιρετικά του χαρακτηριστικά μέχρι να καταναλωθεί.

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Εργαζόμαστε για ποιότητα με σύγχρονες προσεγγίσεις. Αντιμετωπίζουμε μαζί τα προβλήματα που αλλοιώνουν μια σοδειά, μέσω της εφαρμογής ορθών πρακτικών και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων.

Εφαρμόζουμε ορθές πρακτικές συμβατές με το περιβάλλον και προσαρμοζόμενες στον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης της ελιάς Καλαμών, ώστε να διατηρεί ακέραια τα μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας.

Λέμε όχι στην αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων και του νερού άρδευσης ώστε να μην συμβιβάζεται η ποιότητα και να μην επιβαρύνεται το προϊόν με τοξικές ουσίες και βαρέα μέταλλα.

Η ομάδα μας, με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, από τον παραγωγό έως και τον καταναλωτή, υλοποιεί ένα εξατομικευμένο ανά περίπτωση πλάνο πρακτικών και ελέγχων που στοχεύει σε ένα ποιοτικό, ασφαλές, υγιές και υγιεινό προϊόν.

Στηρίζουμε βήμα-βήμα τον παραγωγό:

 • Οργανώνουμε, καθοδηγούμε και ελέγχουμε κάθε λεπτομέρεια.
 • Παρέχουμε πλήρεις συμβουλές πάνω στην βελτίωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
 • Σχεδιάζουμε το μέλλον μαζί.

Μέσω προσαρμοσμένων πρακτικών και τεχνικών αντιμετωπίζεται εν τη γενέσει κάθε πρόβλημα που τείνει να υποβαθμίσει την ποιότητα της Ελιάς και προέρχεται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της έξαρσης κάποιων ασθενειών, τις κακές πρακτικές των παραγωγών κλπ.

Διαμορφώνονται διαφορετικά πλάνα για κάθε περίπτωση:

 • Αν έχει προκύψει ανομβρία.
 • Αν η ωρίμανση είναι υπερπρώιμη ή υπερόψιμη.
 • Αν οι θερμοκρασίες της εποχής είναι υψηλές ή χαμηλές.
 • Αν υπάρχει έξαρση ασθενειών.
Αυτό το ξέρατε;

Με την εφαρμογή ορθών πρακτικών, κάθε ελαιόδεντρο έχει την ιδιότητα να «μάχεται» την κλιματική αλλαγή αντισταθμίζοντας τις εκπομπές φαινόμενου «του θερμοκηπίου», συμβάλλοντας στην προστασία του οικοσυστήματος και τονώνοντας την πρακτική της πράσινης ανάπτυξης. Επισκεφθείτε την ενότητα ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ για συνεχή, έγκυρη ενημέρωση σε ζητήματα ορθών πρακτικών σχετικά με την ελιά.

ΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΣΤΕ

«Κλάδος Ελαίας!»
Η δική μας ελιά δεν αρκεί να φαίνεται άριστη, πρέπει και να είναι.

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και της γνώσης. Πλέον, ο καταναλωτής πριν προχωρήσει σε αγορά, μελετά το κάθε προϊόν, αναζητώντας τις προδιαγραφές του και συγκρίνοντας το με τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά.

Αυτό ακριβώς είναι που κάνει την ύπαρξη του Κέντρου Ποιότητας της Ελιάς αναγκαία: η παροχή ασφάλειας στον καταναλωτή μέσω ενός προϊόντος ελεγμένου, που καταγράφεται βάσει προδιαγραφών ως άριστο, όχι μόνο επειδή έτσι φαίνεται, αλλά επειδή έτσι είναι.

Θέλουμε οι καταναλωτές να πουν επάξια: Εμπιστευόμαστε την ελιά του Κέντρου Ποιότητας!

Μέχρι σήμερα, έχουμε εφαρμόσει υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου και ορθών πρακτικών σε μεγάλο αριθμό παραγωγών ελιάς Καλαμών με μετρήσιμα εντυπωσιακά αποτελέσματα, έχοντας διαχειριστεί και προδιαγράψει πάνω από 5000 τόνους καρπού. Ενώ ένας επιπλέον στόχος που προκύπτει είναι να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων ως ευρετήριο αξιόπιστων παραγωγών-προμηθευτών, όχι απλώς εξαιρετικής, αλλά κορυφαίας ελιάς Καλαμών.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ελιά Καλαμών εξελίσσεται.
Μάθετε τα νέα της!

Επισκεφθείτε συχνά τη σελίδα των νέων μας ώστε να μαθαίνετε λεπτομέρειες για τη δράση μας αλλά και να έχετε πρόσβαση σε άρθρα της επιστημονικής μας ομάδας ή εξωτερικών συνεργατών σχετικά με την αναβάθμιση της ποιότητας της ελιάς Καλαμών.

Επισκεφθείτε μας,
καλέστε μας να συζητήσουμε
ή στείλτε μας το μήνυμά σας!
Eπικοινωνία
E
E

ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ

Copyright © 2024 OLIVE QUALITY CENTER
Design IOULIA VITTOU